Informacje

Uwierzytelnianie wymagane
Format odpowiedzi json
Metoda HTTP PUT

PUT ivr/:branch/prompt_file

Ostatnia modyfikacja 2022-11-03 14:45:19
Zmiana nagrania.

URL

https://api.thulium.com/api/ivr/:branch/prompt_file

Parametry

branch

wymagany

Identyfikator gałęzi. Przykładowa wartość: 1-2
token

opcjonalny

Token pliku tymczasowego zwróconego przez zasób pliki tymczasowe. Przykładowa wartość: 180174033853be57b76ed6a

Przykładowy request

PUT https://api.thulium.com/api/ivr/1-2/prompt_file
Dane {"token":"180174033853be57b76ed6a"}

Przykładowy response

<!-- pusty -->

Przykładowe wywołanie


PHP

<?php
$data 
'{"token":"180174033853be57b76ed6a"}';

$request curl_init('https://api.thulium.com/api/ivr/1-2/prompt_file');
curl_setopt($requestCURLOPT_HTTPHEADER, array(
    
'Content-Type: application/json; charset=utf-8',
    
'Content-Length: ' mb_strlen($data)
));
curl_setopt($requestCURLOPT_USERPWD'api_user:api_pass');
curl_setopt($requestCURLOPT_TIMEOUT30);
curl_setopt($requestCURLOPT_RETURNTRANSFERtrue);
curl_setopt($requestCURLOPT_CUSTOMREQUEST'PUT');
curl_setopt($requestCURLOPT_POSTFIELDS$data);

$response curl_exec($request);
if (
$response) {
    
$httpCode curl_getinfo($requestCURLINFO_HTTP_CODE);
    if (
$httpCode == 200){
        
print_r(json_decode($response));
    } else {
        echo 
$response;
    }
} else {
    
trigger_error(curl_error($request), E_USER_WARNING);
}

curl_close($request);
JAVA

public class Example {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        ThuliumRestClient restClient = new ThuliumRestClient("api_user", "api_pass", true);

        ThuliumRestClient.ThuliumRestResponse response = restClient.put("https://api.thulium.com/api/ivr/1-2/prompt_file", "{\"token\":\"180174033853be57b76ed6a\"}");
        System.out.println(response);
    }
}

CURL

curl -u api_user:api_pass -k -X PUT -H "Content-type: application/json" -d '{"token":"180174033853be57b76ed6a"}' "https://api.thulium.com/api/ivr/1-2/prompt_file"

HTTPie

echo '{"token":"180174033853be57b76ed6a"}' | http -a api_user:api_pass PUT https://api.thulium.com/api/ivr/1-2/prompt_file