Kody odpowiedzi

W ramach wysyłanych requestów zwracane są odpowiednie kody HTTP, które określają status wykonanej operacji.

Metoda Kod HTTP Opis
GET 200 Request poprawny, zwrócono dane.
POST 201 Utworzono obiekt.
PUT 204 Zaktualizowano obiekt.
DELETE 204 Request poprawny, brak danych do zwrócenia.
POST/PUT/DELETE 207 Odpowiedź zawiera wiele statusów dla poszczególnych obiektów.
GET/POST/PUT/DELETE 400 Błędny request: wystąpił błąd podczas walidacji danych.
GET/POST/PUT/DELETE 401 Błędny request: autoryzacja nie powiodła się, podano błędnego użytkownika lub hasło.
GET/POST/PUT/DELETE 403 Błędny request: użytkownik nie posiada uprawnień do wywołania metody.
GET/POST/PUT/DELETE 404 Błędny request: nie znaleziono szukanego zasobu (URI lub obiektu o podanym identyfikatorze).
GET 410 Błędny request: szukany zasób został permanętnie usunięty.
GET/POST/PUT/DELETE 500 Wewnętrzny błąd serwera podczas przetwarzania requestu.