Obsługa błędów

Dla requestów, które kończą się błędami zwracana jest dokładna informacja o błędzie. Informacja ta zawiera opis i kod błędu oraz identyfikator requestu. Może zostać zwrócony więcej niż jeden błąd.

Identyfikator requestu potrzebny jest przy zgłaszaniu błędów do serwisu Thulium.

Przykład

{
  "request_id": "53678450401cf",
  "errors":
  [
    {
      "message": "Wrong format of phone number.",
      "code": 111111
    },
    {
      "message": "Duplicated customer name.",
      "code": 222222
    }
  ]
}

Język

Język odpowiedzi jest domyślnie ustawiony na angielski. Oznacza to, że wszelkie komunikaty o błędach będą zwrócone po angielsku.

Żeby wymusić inny język należy w ramach requestu wysłać nagłówek Accept-Language.

Przykład

Dla języka polskiego należy wysłać nagłówek:

Accept-Language: pl