Zewnętrzny CRM

Jeśli skonfigurowany jest adres zewnętrznego CRM, system może pobrać dane klienta i zaprezentować je w systemie Thulium.

System Thulium wysyła żądanie metodą GET na zdefiniowany w Parametrach API adres i oczekuje odpowiedzi w formacie JSON z użyciem kodowania UTF-8. Jako parametr żądania przekazywany jest numer telefonu klienta.

Info W nagłówkach odpowiedzi powinien być ustawiony nagłówek Content-Type: application/json;charset=utf-8
Info Jeśli nie udało się znaleźć klienta serwer powinien zwrócić kod HTTP 404

Przykładowy request

GET https://my.server.com/api/customers.json?phone_number=123975300

Zewnętrzny serwer powinien zwrócić odpowiedź w formacie JSON. Lista akceptowanych pół przedstawiona jest poniżej:

Lista dopuszczalnych pól

phone_number

opcjonalny

Numer lub numery telefonu.
email

opcjonalny

Adres lub adresy e-mail klienta.
identifier

opcjonalny

Identyfikator klienta.
surname

opcjonalny

Nazwisko klienta.
name

opcjonalny

Imię klienta.
pesel

opcjonalny

PESEL klienta.
regon

opcjonalny

Regon klienta.
fax

opcjonalny

Numer FAX
note

opcjonalny

Notatka
birthdate

opcjonalny

Data urodzenia.
birthplace

opcjonalny

Miejsce urodzenia.
marital_status

opcjonalny

Stan cywilny.
gender

opcjonalny

Płeć klienta.
nip

opcjonalny

NIP klienta.
job

opcjonalny

Miejsce pracy.
job_title

opcjonalny

Stanowisko.
homepage

opcjonalny

Strona WWW.
industry

opcjonalny

Branża.
address

opcjonalny

Adres zamieszkania.
street

opcjonalny

Nazwa ulicy.
building

opcjonalny

Numer budynku.
flat

opcjonalny

Numer mieszkania.
postcode

opcjonalny

Kod pocztowy.
city

opcjonalny

Miasto.
country

opcjonalny

Kraj.
mail_drop_address

opcjonalny

Adres korespondencyjny.
street

opcjonalny

Nazwa ulicy.
building

opcjonalny

Numer budynku.
flat

opcjonalny

Numer mieszkania.
postcode

opcjonalny

Kod pocztowy.
city

opcjonalny

Miasto.
country

opcjonalny

Kraj.
invoice_address

opcjonalny

Adres do faktur.
street

opcjonalny

Nazwa ulicy.
building

opcjonalny

Numer budynku.
flat

opcjonalny

Numer mieszkania.
postcode

opcjonalny

Kod pocztowy.
city

opcjonalny

Miasto.
country

opcjonalny

Kraj.
custom_fields

opcjonalny

Obiekt z wartościami pól specjalnych.
Przykładowa wartość: "custom_fields":{"field_name_1":"value_1","field_name_2":"value_2"}

Przykładowy response

{
  "name": "Jan",
  "surname": "Kowalski",
  "phone_number": ["222333444", "213443523"],
  "email": "jan.kowalski@foo.bar",
  "identifier": "",
  "note": "",
  "custom_fields":
  {
    "ID": null,
    "Dodatkowe informacje": "Numer dowodu - AXX 121212"
  }
}