IVR: apigoto

Jeśli skonfigurowany jest adres dla funkcji apigoto, system może pobrać nazwę gałęzi na którą określony klient powinien trafić.

System Thulium wysyła żądanie metodą POST na zdefiniowany w Parametrach API adres dla funkcji apigoto i oczekuje odpowiedzi w formacie JSON. Jako parametr żądania przekazywany jest numer telefonu dzwoniącego oraz opcjonalnie customer_id oraz identifier z CRM jeśli odnaleziono klienta. Parametry wysyłane są jako JSON.

Przykładowy request

POST https://my.server.com/api/apigoto.json

Lista parametrów

phone_number

opcjonalny

Numer telefonu.
customer_id

opcjonalny

ID klienta z CRM.
identifier

opcjonalny

Identyfikator klienta.
destination_number

opcjonalny

Numer docelowy.
branch

opcjonalny

Identyfikator gałęzi w drzewie IVR, z której nastąpił skok.

Zewnętrzny serwer powinien zwrócić odpowiedź w formacie JSON zawierającą obiekt z kluczem "branch" o wartości będącej nazwą gałęzi. Jeżeli zwrócone zostanie coś innego klient trafi do gałęzi podanej w apigoto.

Przykładowy response

{
    "branch":"1-1"
}