Uwierzytelnianie

Dla metod, które wymagają uwierzytelnienia należy dodać odpowiednie nagłówki do requestu HTTP.

Uwierzytelnianie odbywa się przez nagłówek Authorize (więcej informacji).

Przykład

Dla użytkownika user i hasła password należy wysłać w nagłówku typ autoryzacji - Basic oraz wartość zakodowaną kodowaniem Base64 w formacie user:password.

Authorization: Basic dXNlcjpwYXNzd29yZAo=

Dane do autoryzacji

Żeby stworzyć nowego użytkownika dla API zaloguj się do Panelu i wejdź do zakładki Administracja -> Użytkownicy -> Użytkownicy API.