Informacje

Uwierzytelnianie wymagane
Format odpowiedzi json
Metoda HTTP POST

POST temporary_files

Ostatnia modyfikacja 2022-11-03 14:45:19

Tworzy na serwerze tymczasowy plik dostępny przez 24 godziny. Zwrócony token jest używany np. przy dodawaniu załączników do zgłoszenia.

URL

https://api.thulium.com/api/temporary_files

Parametry

filename

wymagany

Nazwa pliku. Przykładowa wartość: file.txt

Przykładowy request

POST https://api.thulium.com/api/temporary_files?filename=file.txt
Dane file content

Przykładowy response

{"filename":"file.txt","token":"180174033853be57b76ed6a","size":12}

Przykładowe wywołanie


PHP

<?php
$data 
'file content';

$request curl_init('https://api.thulium.com/api/temporary_files?filename=file.txt');
curl_setopt($requestCURLOPT_HTTPHEADER, array(
    
'Content-Type: application/octet-stream',
    
'Content-Length: ' mb_strlen($data)
));
curl_setopt($requestCURLOPT_USERPWD'api_user:api_pass');
curl_setopt($requestCURLOPT_TIMEOUT30);
curl_setopt($requestCURLOPT_RETURNTRANSFERtrue);
curl_setopt($requestCURLOPT_CUSTOMREQUEST'POST');
curl_setopt($requestCURLOPT_POSTFIELDS$data);

$response curl_exec($request);
if (
$response) {
    
$httpCode curl_getinfo($requestCURLINFO_HTTP_CODE);
    if (
$httpCode == 200){
        
print_r(json_decode($response));
    } else {
        echo 
$response;
    }
} else {
    
trigger_error(curl_error($request), E_USER_WARNING);
}

curl_close($request);
JAVA

public class Example {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        ThuliumRestClient restClient = new ThuliumRestClient("api_user", "api_pass", true);

        ThuliumRestClient.ThuliumRestResponse response = restClient.postRawData("https://api.thulium.com/api/temporary_files?filename=file.txt", new ByteArrayInputStream("content".getBytes(StandardCharsets.UTF_8)));
        System.out.println(response);
    }
}

CURL

curl -u api_user:api_pass -k -X POST -H "Content-type: application/octet-stream" --data-binary @file.png "https://api.thulium.com/api/temporary_files?filename=file.txt"

HTTPie

http -a api_user:api_pass POST https://api.thulium.com/api/temporary_files filename==file.txt Content-type:application/octet-stream @file.png