Informacje

Uwierzytelnianie wymagane
Format odpowiedzi json
Metoda HTTP POST

POST tickets/:id/comment

Ostatnia modyfikacja 2021-09-09 13:16:40

Dodanie komentarza do zgłoszenia.

URL

https://api.thulium.com/api/tickets/:id/comment

Parametry

id

wymagany

Identyfikator zgłoszenia. Przykładowa wartość: 1234
comment

wymagany

Treść komentarza. Przykładowa wartość: My ticket comment.
user_login

wymagany

Login użytkownika. Przykładowa wartość: jkowalski

Przykładowy request

POST https://api.thulium.com/api/tickets/1234/comment
Dane {"comment":"My ticket comment.","user_login":"jkowalski"}

Przykładowy response

<!-- pusty -->

Przykładowe wywołanie


PHP

<?php
$data 
'{"comment":"My ticket comment.","user_login":"jkowalski"}';

$request curl_init('https://api.thulium.com/api/tickets/1234/comment');
curl_setopt($requestCURLOPT_HTTPHEADER, array(
    
'Content-Type: application/json; charset=utf-8',
    
'Content-Length: ' mb_strlen($data)
));
curl_setopt($requestCURLOPT_USERPWD'api_user:api_pass');
curl_setopt($requestCURLOPT_TIMEOUT30);
curl_setopt($requestCURLOPT_RETURNTRANSFERtrue);
curl_setopt($requestCURLOPT_CUSTOMREQUEST'POST');
curl_setopt($requestCURLOPT_POSTFIELDS$data);

$response curl_exec($request);
if (
$response) {
    
$httpCode curl_getinfo($requestCURLINFO_HTTP_CODE);
    if (
$httpCode == 200){
        
print_r(json_decode($response));
    } else {
        echo 
$response;
    }
} else {
    
trigger_error(curl_error($request), E_USER_WARNING);
}

curl_close($request);
JAVA

public class Example {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        ThuliumRestClient restClient = new ThuliumRestClient("api_user", "api_pass", true);

        ThuliumRestClient.ThuliumRestResponse response = restClient.post("https://api.thulium.com/api/tickets/1234/comment", "{\"comment\":\"My ticket comment.\",\"user_login\":\"jkowalski\"}");
        System.out.println(response);
    }
}

CURL

curl -u api_user:api_pass -k -X POST -H "Content-type: application/json" -d '{"comment":"My ticket comment.","user_login":"jkowalski"}' "https://api.thulium.com/api/tickets/1234/comment"

HTTPie

echo '{"comment":"My ticket comment.","user_login":"jkowalski"}' | http -a api_user:api_pass POST https://api.thulium.com/api/tickets/1234/comment