Informacje

Uwierzytelnianie wymagane
Format odpowiedzi json
Metoda HTTP PUT

PUT system/announcement

Ostatnia modyfikacja 2022-11-03 14:45:19
Ustawia komunikat systemowy dla użytkowników.

URL

https://api.thulium.com/api/system/announcement

Parametry

message

wymagany

Treść komunikatu.
color

opcjonalny

Kolor komunikatu w formacie hex (np. #B94A48).

Przykładowy request

PUT https://api.thulium.com/api/system/announcement
Dane {"message":"Message for the users!"}

Przykładowy response

<!-- pusty -->

Przykładowe wywołanie


PHP

<?php
$data 
'{"message":"Message for the users!"}';

$request curl_init('https://api.thulium.com/api/system/announcement');
curl_setopt($requestCURLOPT_HTTPHEADER, array(
    
'Content-Type: application/json; charset=utf-8',
    
'Content-Length: ' mb_strlen($data)
));
curl_setopt($requestCURLOPT_USERPWD'api_user:api_pass');
curl_setopt($requestCURLOPT_TIMEOUT30);
curl_setopt($requestCURLOPT_RETURNTRANSFERtrue);
curl_setopt($requestCURLOPT_CUSTOMREQUEST'PUT');
curl_setopt($requestCURLOPT_POSTFIELDS$data);

$response curl_exec($request);
if (
$response) {
    
$httpCode curl_getinfo($requestCURLINFO_HTTP_CODE);
    if (
$httpCode == 200){
        
print_r(json_decode($response));
    } else {
        echo 
$response;
    }
} else {
    
trigger_error(curl_error($request), E_USER_WARNING);
}

curl_close($request);
JAVA

public class Example {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        ThuliumRestClient restClient = new ThuliumRestClient("api_user", "api_pass", true);

        ThuliumRestClient.ThuliumRestResponse response = restClient.put("https://api.thulium.com/api/system/announcement", "{\"message\":\"Message for the users!\"}");
        System.out.println(response);
    }
}

CURL

curl -u api_user:api_pass -k -X PUT -H "Content-type: application/json" -d '{"message":"Message for the users!"}' "https://api.thulium.com/api/system/announcement"

HTTPie

echo '{"message":"Message for the users!"}' | http -a api_user:api_pass PUT https://api.thulium.com/api/system/announcement