Informacje

Uwierzytelnianie wymagane
Format odpowiedzi json
Metoda HTTP DELETE

DELETE recordings

Ostatnia modyfikacja 2022-11-03 14:45:19
Umieszcza nagranie w kolejce do usunięcia.

URL

https://api.thulium.com/api/recordings

Parametry

filename

wymagany

Nazwa pliku z nagraniem Przykładowa wartość: sprzedaz/2014-07-07/2014-07-07_093545_921063395.234.wav

Przykładowy request

DELETE https://api.thulium.com/api/recordings?filename=sprzedaz/2014-07-07/2014-07-07_093545_921063395.234.wav

Przykładowy response

<!-- pusty -->

Przykładowe wywołanie


PHP

<?php
$data 
'';

$request curl_init('https://api.thulium.com/api/recordings?filename=sprzedaz/2014-07-07/2014-07-07_093545_921063395.234.wav');
curl_setopt($requestCURLOPT_HTTPHEADER, array(
    
'Content-Type: application/json; charset=utf-8',
    
'Content-Length: ' mb_strlen($data)
));
curl_setopt($requestCURLOPT_USERPWD'api_user:api_pass');
curl_setopt($requestCURLOPT_TIMEOUT30);
curl_setopt($requestCURLOPT_RETURNTRANSFERtrue);
curl_setopt($requestCURLOPT_CUSTOMREQUEST'DELETE');
curl_setopt($requestCURLOPT_POSTFIELDS$data);

$response curl_exec($request);
if (
$response) {
    
$httpCode curl_getinfo($requestCURLINFO_HTTP_CODE);
    if (
$httpCode == 200){
        
print_r(json_decode($response));
    } else {
        echo 
$response;
    }
} else {
    
trigger_error(curl_error($request), E_USER_WARNING);
}

curl_close($request);
JAVA

public class Example {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        ThuliumRestClient restClient = new ThuliumRestClient("api_user", "api_pass", true);

        ThuliumRestClient.ThuliumRestResponse response = restClient.delete("https://api.thulium.com/api/recordings?filename=sprzedaz/2014-07-07/2014-07-07_093545_921063395.234.wav");
        System.out.println(response);
    }
}

CURL

curl -u api_user:api_pass -k -X DELETE -H "Accept: application/json" "https://api.thulium.com/api/recordings?filename=sprzedaz/2014-07-07/2014-07-07_093545_921063395.234.wav"

HTTPie

http -a api_user:api_pass DELETE https://api.thulium.com/api/recordings filename==sprzedaz/2014-07-07/2014-07-07_093545_921063395.234.wav Accept:application/json