Informacje

Uwierzytelnianie wymagane
Format odpowiedzi json
Metoda HTTP POST

POST queues/:id/schedule_call

Ostatnia modyfikacja 2022-11-03 14:45:19
Zaplanowanie połączenia, które zostanie wykonane w kolejce.

URL

https://api.thulium.com/api/queues/:id/schedule_call

Parametry

id

wymagany

Identyfikator kolejki. Przykładowa wartość: 2
phone_number

wymagany

Numer telefonu na który zostanie wykonane połączenie. Przykładowa wartość: 500333222
call_at

opcjonalny

Data połączenia. Domyślnie data wywołania. Przykładowa wartość: 2020-11-06 14:42:11

Przykładowy request

POST https://api.thulium.com/api/queues/2/schedule_call
Dane {"phone_number":"500333222","call_at":"2020-11-06 14:42:11"}

Przykładowy response

<!-- pusty -->

Przykładowe wywołanie


PHP

<?php
$data 
'{"phone_number":"500333222","call_at":"2020-11-06 14:42:11"}';

$request curl_init('https://api.thulium.com/api/queues/2/schedule_call');
curl_setopt($requestCURLOPT_HTTPHEADER, array(
    
'Content-Type: application/json; charset=utf-8',
    
'Content-Length: ' mb_strlen($data)
));
curl_setopt($requestCURLOPT_USERPWD'api_user:api_pass');
curl_setopt($requestCURLOPT_TIMEOUT30);
curl_setopt($requestCURLOPT_RETURNTRANSFERtrue);
curl_setopt($requestCURLOPT_CUSTOMREQUEST'POST');
curl_setopt($requestCURLOPT_POSTFIELDS$data);

$response curl_exec($request);
if (
$response) {
    
$httpCode curl_getinfo($requestCURLINFO_HTTP_CODE);
    if (
$httpCode == 200){
        
print_r(json_decode($response));
    } else {
        echo 
$response;
    }
} else {
    
trigger_error(curl_error($request), E_USER_WARNING);
}

curl_close($request);
JAVA

public class Example {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        ThuliumRestClient restClient = new ThuliumRestClient("api_user", "api_pass", true);

        ThuliumRestClient.ThuliumRestResponse response = restClient.post("https://api.thulium.com/api/queues/2/schedule_call", "{\"phone_number\":\"500333222\",\"call_at\":\"2020-11-06 14:42:11\"}");
        System.out.println(response);
    }
}

CURL

curl -u api_user:api_pass -k -X POST -H "Content-type: application/json" -d '{"phone_number":"500333222","call_at":"2020-11-06 14:42:11"}' "https://api.thulium.com/api/queues/2/schedule_call"

HTTPie

echo '{"phone_number":"500333222","call_at":"2020-11-06 14:42:11"}' | http -a api_user:api_pass POST https://api.thulium.com/api/queues/2/schedule_call