Informacje

Uwierzytelnianie wymagane
Format odpowiedzi json
Metoda HTTP GET

GET queues/:id/waiting_list

Ostatnia modyfikacja 2022-11-03 14:45:19

Zwraca numery telefonów osób oczekujących w kolejce.

Jeśli numer telefonu zostanie jednoznacznie odnaleziony w CRM, to zwracany jest identyfikator i imię/nazwisko osoby lub nazwa firmy.

URL

https://api.thulium.com/api/queues/:id/waiting_list

Parametry

id

wymagany

Identyfikator kolejki. Przykładowa wartość: 2

Przykładowy request

GET https://api.thulium.com/api/queues/2/waiting_list

Przykładowy response

[
  {
    phone_number: "613459851",
    started_at: "2014-08-06 14:30:37",
    customer_id: null,
    customer_label: null
  },
  {
    phone_number: "840526437",
    started_at: "2014-08-06 14:30:36",
    customer_id: null,
    customer_label: null
  },
  {
    phone_number: "746842523",
    started_at: "2014-08-06 14:30:35",
    customer_id: 123,
    customer_label: "Jan Kowalski"
  }
]

Przykładowe wywołanie


PHP

<?php
$request 
curl_init('https://api.thulium.com/api/queues/2/waiting_list');
curl_setopt($requestCURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Type: application/json; charset=utf-8'));
curl_setopt($requestCURLOPT_USERPWD"api_user:api_pass");
curl_setopt($requestCURLOPT_TIMEOUT30);
curl_setopt($requestCURLOPT_RETURNTRANSFERtrue);

$response curl_exec($request);
if (
$response) {
    
$httpCode curl_getinfo($requestCURLINFO_HTTP_CODE);
    if (
$httpCode == 200){
        
print_r(json_decode($response));
    } else {
        echo 
$response;
    }
} else {
    
trigger_error(curl_error($request), E_USER_WARNING);
}

curl_close($request);
JAVA

public class Example {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        ThuliumRestClient restClient = new ThuliumRestClient("api_user", "api_pass", true);

        ThuliumRestClient.ThuliumRestResponse response = restClient.get("https://api.thulium.com/api/queues/2/waiting_list");
        System.out.println(response);
    }
}

CURL

curl -u api_user:api_pass -k -X GET -H "Accept: application/json" "https://api.thulium.com/api/queues/2/waiting_list"

HTTPie

http -a api_user:api_pass GET https://api.thulium.com/api/queues/2/waiting_list Accept:application/json