Informacje

Uwierzytelnianie wymagane
Format odpowiedzi json
Metoda HTTP GET

GET queues/:id/topics

Ostatnia modyfikacja 2022-11-03 14:45:19

Zwraca tematy rozmów dostępnych dla danej kolejki.

Tematy rozmów są pogrupowane (tak jak przy wyborze grup tematów dla danej kolejki).

Zwracane są jedynie aktywne grupy tematów a w ich ramach jedynie aktywne tematy.

Jeżeli grupa tematów jest pusta także się wyświetla.

URL

https://api.thulium.com/api/queues/:id/topics

Parametry

id

wymagany

Identyfikator kolejki. Przykładowa wartość: 2

Przykładowy request

GET https://api.thulium.com/api/queues/2/topics

Przykładowy response

[
  "topic_groups": [
    {
      group_name: "First group",
      topics: [
        {
          "id": 1,
          "name": "only one",
          "show_custom_fields": true
        }
      ]
    },
    {
      group_name: "Empty group",
      topics: []
    },
    {
      group_name: "Group with multiple",
      topics: [
        {
          "id": 2,
          "name": "first",
          "show_custom_fields": true
        },
        {
          "id": 3,
          "name": "second",
          "show_custom_fields": true
        },
        {
          "id": 4,
          "name": "third",
          "show_custom_fields": false
        }
      ]
    }
  ],
  "custom_fields": [
    {
     "id": 1,
     "name": "Field 1",
     "type": "LONG_TEXT",
     "require": false
    },
    {
     "id": 2,
     "name": "Field 2",
     "type": "TEXT",
     "require": false
    }
  ]
]

Przykładowe wywołanie


PHP

<?php
$request 
curl_init('https://api.thulium.com/api/queues/2/topics');
curl_setopt($requestCURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Type: application/json; charset=utf-8'));
curl_setopt($requestCURLOPT_USERPWD"api_user:api_pass");
curl_setopt($requestCURLOPT_TIMEOUT30);
curl_setopt($requestCURLOPT_RETURNTRANSFERtrue);

$response curl_exec($request);
if (
$response) {
    
$httpCode curl_getinfo($requestCURLINFO_HTTP_CODE);
    if (
$httpCode == 200){
        
print_r(json_decode($response));
    } else {
        echo 
$response;
    }
} else {
    
trigger_error(curl_error($request), E_USER_WARNING);
}

curl_close($request);
JAVA

public class Example {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        ThuliumRestClient restClient = new ThuliumRestClient("api_user", "api_pass", true);

        ThuliumRestClient.ThuliumRestResponse response = restClient.get("https://api.thulium.com/api/queues/2/topics");
        System.out.println(response);
    }
}

CURL

curl -u api_user:api_pass -k -X GET -H "Accept: application/json" "https://api.thulium.com/api/queues/2/topics"

HTTPie

http -a api_user:api_pass GET https://api.thulium.com/api/queues/2/topics Accept:application/json