Informacje

Uwierzytelnianie wymagane
Format odpowiedzi json
Metoda HTTP GET

GET queues/:id/topics

Ostatnia modyfikacja 2022-05-11 11:12:32

Zwraca tematy rozmów dostępnych dla danej kolejki.

Tematy rozmów są pogrupowane (tak jak przy wyborze grup tematów dla danej kolejki).

W ramach grupy tematy są wyświetlane jako lista par id => nazwa.

Zwracane są jedynie aktywne grupy tematów a w ich ramach jedynie aktywne tematy.

Jeżeli grupa tematów jest pusta także się wyświetla.

URL

https://api.thulium.com/api/queues/:id/topics

Parametry

id

wymagany

Identyfikator kolejki. Przykładowa wartość: 2

Przykładowy request

GET https://api.thulium.com/api/queues/2/topics

Przykładowy response

{
  {
    groupName: "Grupa jeden",
    topics: [
      {
        "id": 1,
        "name": "jedyny",
        "show_custom_fields": true
      }
    ]
  },
  {
    groupName: "Grupa pusta",
    topics: []
  },
  {
    groupName: "Grupa wiele",
    topics: [
      {
        "id": 2,
        "name": "pierwszy",
        "show_custom_fields": true
      },
      {
        "id": 3,
        "name": "drugi",
        "show_custom_fields": true
      },
      {
        "id": 4,
        "name": "trzeci",
        "show_custom_fields": false
      }
    ]
  }
}

Przykładowe wywołanie


PHP

<?php
$request 
curl_init('https://api.thulium.com/api/queues/2/topics');
curl_setopt($requestCURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Type: application/json; charset=utf-8'));
curl_setopt($requestCURLOPT_USERPWD"api_user:api_pass");
curl_setopt($requestCURLOPT_TIMEOUT30);
curl_setopt($requestCURLOPT_RETURNTRANSFERtrue);

$response curl_exec($request);
if (
$response) {
    
$httpCode curl_getinfo($requestCURLINFO_HTTP_CODE);
    if (
$httpCode == 200){
        
print_r(json_decode($response));
    } else {
        echo 
$response;
    }
} else {
    
trigger_error(curl_error($request), E_USER_WARNING);
}

curl_close($request);
JAVA

public class Example {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        ThuliumRestClient restClient = new ThuliumRestClient("api_user", "api_pass", true);

        ThuliumRestClient.ThuliumRestResponse response = restClient.get("https://api.thulium.com/api/queues/2/topics");
        System.out.println(response);
    }
}

CURL

curl -u api_user:api_pass -k -X GET -H "Accept: application/json" "https://api.thulium.com/api/queues/2/topics"

HTTPie

http -a api_user:api_pass GET https://api.thulium.com/api/queues/2/topics Accept:application/json