Informacje

Uwierzytelnianie wymagane
Format odpowiedzi json
Metoda HTTP POST

POST outbounds/:id/clone

Ostatnia modyfikacja 2022-11-03 14:45:19
Klonuje kampanię.

URL

https://api.thulium.com/api/outbounds/:id/clone

Parametry

id

wymagany

Pięcioznakowy identyfikator kampanii. Przykładowa wartość: 00001
new_id

opcjonalny

Pięcioznakowy identyfikator nowej kampanii. Zostanie wygenerowany jeśli nie zostanie przesłany. Przykładowa wartość: 02139
name

wymagany

Nazwa nowej kampanii. Przykładowa wartość: Kampania sprzedażowa 2015
start_date

opcjonalny

Data rozpoczęcia kampanii. Domyślnie dzisiejszy dzień. Przykładowa wartość: 2015-10-05
end_date

opcjonalny

Data zakończenia kampanii. Przykładowa wartość: 2015-10-25
parameters

opcjonalny

Obiekt parametrów które będą ustawione dla kampanii. Przykładowa wartość: { "caller_id": "123456789" }

Przykładowy request

POST https://api.thulium.com/api/outbounds/00001/clone
Dane {"new_id":"77744","name":"New cloned outbound","start_date":"2015-09-10","end_date":"2015-09-12","parameters":{"caller_id":"1234"}}

Przykładowy response

{
    "id": "77744"
}

Przykładowe wywołanie


PHP

<?php
$data 
'{"new_id":"77744","name":"New cloned outbound","start_date":"2015-09-10","end_date":"2015-09-12","parameters":{"caller_id":"1234"}}';

$request curl_init('https://api.thulium.com/api/outbounds/00001/clone');
curl_setopt($requestCURLOPT_HTTPHEADER, array(
    
'Content-Type: application/json; charset=utf-8',
    
'Content-Length: ' mb_strlen($data)
));
curl_setopt($requestCURLOPT_USERPWD'api_user:api_pass');
curl_setopt($requestCURLOPT_TIMEOUT30);
curl_setopt($requestCURLOPT_RETURNTRANSFERtrue);
curl_setopt($requestCURLOPT_CUSTOMREQUEST'POST');
curl_setopt($requestCURLOPT_POSTFIELDS$data);

$response curl_exec($request);
if (
$response) {
    
$httpCode curl_getinfo($requestCURLINFO_HTTP_CODE);
    if (
$httpCode == 200){
        
print_r(json_decode($response));
    } else {
        echo 
$response;
    }
} else {
    
trigger_error(curl_error($request), E_USER_WARNING);
}

curl_close($request);
JAVA

public class Example {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        ThuliumRestClient restClient = new ThuliumRestClient("api_user", "api_pass", true);

        ThuliumRestClient.ThuliumRestResponse response = restClient.post("https://api.thulium.com/api/outbounds/00001/clone", "{\"new_id\":\"77744\",\"name\":\"New cloned outbound\",\"start_date\":\"2015-09-10\",\"end_date\":\"2015-09-12\",\"parameters\":{\"caller_id\":\"1234\"}}");
        System.out.println(response);
    }
}

CURL

curl -u api_user:api_pass -k -X POST -H "Content-type: application/json" -d '{"new_id":"77744","name":"New cloned outbound","start_date":"2015-09-10","end_date":"2015-09-12","parameters":{"caller_id":"1234"}}' "https://api.thulium.com/api/outbounds/00001/clone"

HTTPie

echo '{"new_id":"77744","name":"New cloned outbound","start_date":"2015-09-10","end_date":"2015-09-12","parameters":{"caller_id":"1234"}}' | http -a api_user:api_pass POST https://api.thulium.com/api/outbounds/00001/clone