Informacje

Uwierzytelnianie wymagane
Format odpowiedzi json
Metoda HTTP GET

GET outbounds/:id/statuses

Ostatnia modyfikacja 2022-11-03 14:45:19
Zwraca listę wszystkich statusów w danej kampanii.

URL

https://api.thulium.com/api/outbounds/:id/statuses

Parametry

id

wymagany

Pięcioznakowy identyfikator kampanii. Przykładowa wartość: 00001

Uwagi

Pole system_status:
 • TO_CALL Do dzwonienia (świeżo dodane rekordy)
 • IN_PROGRESS Obrabiane
 • CALL Dzwonić
 • MY_RECORD Mój rekord
 • NO_CALL Nie dzwonić
 • ABANDONED_AFTER_N_TRIES Odrzucony po n próbach
 • CALL_NO_SOONER_THAN Kontakt nie wcześniej niż
 • CALL_PROGRESSIVE Dzwonić w trybie progressive (np. dla spadów w trybie predictive)

Przykładowy request

GET https://api.thulium.com/api/outbounds/00001/statuses

Przykładowy response

[
  {
    "system_status": "CALL",
    "status_id": "3",
    "dictionary_status_id": 2,
    "name": "Contact needed"
  },
  {
    "system_status": "NO_CALL",
    "status_id": "4",
    "dictionary_status_id": null,
    "name": "Not interested"
  }
}

Przykładowe wywołanie


PHP

<?php
$request 
curl_init('https://api.thulium.com/api/outbounds/00001/statuses');
curl_setopt($requestCURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Type: application/json; charset=utf-8'));
curl_setopt($requestCURLOPT_USERPWD"api_user:api_pass");
curl_setopt($requestCURLOPT_TIMEOUT30);
curl_setopt($requestCURLOPT_RETURNTRANSFERtrue);

$response curl_exec($request);
if (
$response) {
    
$httpCode curl_getinfo($requestCURLINFO_HTTP_CODE);
    if (
$httpCode == 200){
        
print_r(json_decode($response));
    } else {
        echo 
$response;
    }
} else {
    
trigger_error(curl_error($request), E_USER_WARNING);
}

curl_close($request);
JAVA

public class Example {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        ThuliumRestClient restClient = new ThuliumRestClient("api_user", "api_pass", true);

        ThuliumRestClient.ThuliumRestResponse response = restClient.get("https://api.thulium.com/api/outbounds/00001/statuses");
        System.out.println(response);
    }
}

CURL

curl -u api_user:api_pass -k -X GET -H "Accept: application/json" "https://api.thulium.com/api/outbounds/00001/statuses"

HTTPie

http -a api_user:api_pass GET https://api.thulium.com/api/outbounds/00001/statuses Accept:application/json