Informacje

Uwierzytelnianie wymagane
Format odpowiedzi json
Metoda HTTP GET

GET outbounds/:id/stats

Ostatnia modyfikacja 2021-09-09 13:16:40
Zwraca statystykę rekordów dla kampanii.

URL

https://api.thulium.com/api/outbounds/:id/stats

Parametry

id

wymagany

Pięcioznakowy identyfikator kampanii. Przykładowa wartość: 00001

Uwagi

Zwracane pola to:
  • id identyfikator kampanii
  • records_count całkowita liczba rekordów w kampanii
  • completion_percent procent ukończenia kampanii

Przykładowy request

GET https://api.thulium.com/api/outbounds/00001/stats

Przykładowy response

{
    "id": "00001",
    "records_count": 1324,
    "completion_percent": 14.87
}

Przykładowe wywołanie


PHP

<?php
$request 
curl_init('https://api.thulium.com/api/outbounds/00001/stats');
curl_setopt($requestCURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Type: application/json; charset=utf-8'));
curl_setopt($requestCURLOPT_USERPWD"api_user:api_pass");
curl_setopt($requestCURLOPT_TIMEOUT30);
curl_setopt($requestCURLOPT_RETURNTRANSFERtrue);

$response curl_exec($request);
if (
$response) {
    
$httpCode curl_getinfo($requestCURLINFO_HTTP_CODE);
    if (
$httpCode == 200){
        
print_r(json_decode($response));
    } else {
        echo 
$response;
    }
} else {
    
trigger_error(curl_error($request), E_USER_WARNING);
}

curl_close($request);
JAVA

public class Example {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        ThuliumRestClient restClient = new ThuliumRestClient("api_user", "api_pass", true);

        ThuliumRestClient.ThuliumRestResponse response = restClient.get("https://api.thulium.com/api/outbounds/00001/stats");
        System.out.println(response);
    }
}

CURL

curl -u api_user:api_pass -k -X GET -H "Accept: application/json" "https://api.thulium.com/api/outbounds/00001/stats"

HTTPie

http -a api_user:api_pass GET https://api.thulium.com/api/outbounds/00001/stats Accept:application/json