Informacje

Uwierzytelnianie wymagane
Format odpowiedzi json
Metoda HTTP POST

POST forwardings

Ostatnia modyfikacja 2022-11-03 14:45:19
Dodawanie przekierowania.

URL

https://api.thulium.com/api/forwardings

Parametry

source_number

opcjonalny

Numer źródłowy. Przykładowa wartość: 123
destination_number

opcjonalny

Numer docelowy. Przykładowa wartość: 123
forward_to

wymagany

Numer, na który nastąpi przekierowanie. Przykładowa wartość: 12345
date_from

opcjonalny

Data, od której przekierowanie będzie aktywne. Przykładowa wartość: 2015-08-24
date_to

opcjonalny

Data, do której przekierowanie będzie aktywne. Przykładowa wartość: 2015-09-24
time_from

opcjonalny

Godzina, od której przekierowanie będzie aktywne. Przykładowa wartość: 12:00
time_to

opcjonalny

Godzina, do której przekierowanie będzie aktywne. Przykładowa wartość: 13:00
description

opcjonalny

Opis przekierowania. Przykładowa wartość: Opis

Przykładowy request

POST https://api.thulium.com/api/forwardings
Dane {"source_number":"111","destination_number":"222","forward_to":"333","date_from":"2001-01-01","date_to":"2007-07-07","time_from":"01:01","time_to":"07:07","description":"a description"}

Przykładowy response

{
    "id": "21"
}

Przykładowe wywołanie


PHP

<?php
$data 
'{"source_number":"111","destination_number":"222","forward_to":"333","date_from":"2001-01-01","date_to":"2007-07-07","time_from":"01:01","time_to":"07:07","description":"a description"}';

$request curl_init('https://api.thulium.com/api/forwardings');
curl_setopt($requestCURLOPT_HTTPHEADER, array(
    
'Content-Type: application/json; charset=utf-8',
    
'Content-Length: ' mb_strlen($data)
));
curl_setopt($requestCURLOPT_USERPWD'api_user:api_pass');
curl_setopt($requestCURLOPT_TIMEOUT30);
curl_setopt($requestCURLOPT_RETURNTRANSFERtrue);
curl_setopt($requestCURLOPT_CUSTOMREQUEST'POST');
curl_setopt($requestCURLOPT_POSTFIELDS$data);

$response curl_exec($request);
if (
$response) {
    
$httpCode curl_getinfo($requestCURLINFO_HTTP_CODE);
    if (
$httpCode == 200){
        
print_r(json_decode($response));
    } else {
        echo 
$response;
    }
} else {
    
trigger_error(curl_error($request), E_USER_WARNING);
}

curl_close($request);
JAVA

public class Example {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        ThuliumRestClient restClient = new ThuliumRestClient("api_user", "api_pass", true);

        ThuliumRestClient.ThuliumRestResponse response = restClient.post("https://api.thulium.com/api/forwardings", "{\"source_number\":\"111\",\"destination_number\":\"222\",\"forward_to\":\"333\",\"date_from\":\"2001-01-01\",\"date_to\":\"2007-07-07\",\"time_from\":\"01:01\",\"time_to\":\"07:07\",\"description\":\"a description\"}");
        System.out.println(response);
    }
}

CURL

curl -u api_user:api_pass -k -X POST -H "Content-type: application/json" -d '{"source_number":"111","destination_number":"222","forward_to":"333","date_from":"2001-01-01","date_to":"2007-07-07","time_from":"01:01","time_to":"07:07","description":"a description"}' "https://api.thulium.com/api/forwardings"

HTTPie

echo '{"source_number":"111","destination_number":"222","forward_to":"333","date_from":"2001-01-01","date_to":"2007-07-07","time_from":"01:01","time_to":"07:07","description":"a description"}' | http -a api_user:api_pass POST https://api.thulium.com/api/forwardings