Informacje

Uwierzytelnianie wymagane
Format odpowiedzi json
Metoda HTTP GET

GET forwardings

Ostatnia modyfikacja 2022-11-03 14:45:19
Pobieranie przekierowań.

URL

https://api.thulium.com/api/forwardings

Parametry

destination_number

opcjonalny

Numer docelowy. Przykładowa wartość: 1234

Przykładowy request

GET https://api.thulium.com/api/forwardings?destination_number=1234

Przykładowy response

[
 {
  "id": 12,
  "source_number": "1232",
  "destination_number": "1234",
  "forward_to": "234234",
  "date_from": "2015-08-24",
  "date_to": "2015-08-27",
  "time_from": "11:30",
  "time_to": "12:30",
  "description": "forwarding"
 }
]

Przykładowe wywołanie


PHP

<?php
$request 
curl_init('https://api.thulium.com/api/forwardings?destination_number=1234');
curl_setopt($requestCURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Type: application/json; charset=utf-8'));
curl_setopt($requestCURLOPT_USERPWD"api_user:api_pass");
curl_setopt($requestCURLOPT_TIMEOUT30);
curl_setopt($requestCURLOPT_RETURNTRANSFERtrue);

$response curl_exec($request);
if (
$response) {
    
$httpCode curl_getinfo($requestCURLINFO_HTTP_CODE);
    if (
$httpCode == 200){
        
print_r(json_decode($response));
    } else {
        echo 
$response;
    }
} else {
    
trigger_error(curl_error($request), E_USER_WARNING);
}

curl_close($request);
JAVA

public class Example {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        ThuliumRestClient restClient = new ThuliumRestClient("api_user", "api_pass", true);

        ThuliumRestClient.ThuliumRestResponse response = restClient.get("https://api.thulium.com/api/forwardings?destination_number=1234");
        System.out.println(response);
    }
}

CURL

curl -u api_user:api_pass -k -X GET -H "Accept: application/json" "https://api.thulium.com/api/forwardings?destination_number=1234"

HTTPie

http -a api_user:api_pass GET https://api.thulium.com/api/forwardings destination_number==1234 Accept:application/json