Informacje

Uwierzytelnianie wymagane
Format odpowiedzi json
Metoda HTTP DELETE

DELETE batch/outbounds/:id/records

Ostatnia modyfikacja 2022-11-03 14:45:19

Usuwanie rekordów z kampanii.

Dla zduplikowanych numerów zostaną usunięte wszystkie znalezione rekordy.

Rekord, który jest w trakcie rozmowy nie zostanie usunięty (zwróci status CALL_IN_PROGRESS).

URL

https://api.thulium.com/api/batch/outbounds/:id/records

Parametry

id

wymagany

Pięcioznakowy identyfikator kampanii. Przykładowa wartość: 00001
phone_number[]

wymagany

Numer telefonu który zostanie usunięty z kampanii (jeden lub wiele). Przykładowa wartość: 333444555
search_in_additional_numbers

opcjonalny

Flaga odpowiedzialna za wyszukiwanie w numerach dodatkowych. Przykładowa wartość: true

Przykładowy request

DELETE https://api.thulium.com/api/batch/outbounds/00001/records/?phone_number[]=441&phone_number[]=442

Przykładowy response

{
  "441": [
    {
      "http_status": 200,
      "record_id": 5235,
      "status": "REMOVED"
    },
    {
      "http_status": 200,
      "record_id": 5226,
      "status": "REMOVED"
    }
  ],
  "442": [
    {
      "http_status": 404,
      "status": "NOT_EXIST"
    }
  ]
}

Przykładowe wywołanie


PHP

<?php
$data 
'';

$request curl_init('https://api.thulium.com/api/batch/outbounds/00001/records/?phone_number[]=441&phone_number[]=442');
curl_setopt($requestCURLOPT_HTTPHEADER, array(
    
'Content-Type: application/json; charset=utf-8',
    
'Content-Length: ' mb_strlen($data)
));
curl_setopt($requestCURLOPT_USERPWD'api_user:api_pass');
curl_setopt($requestCURLOPT_TIMEOUT30);
curl_setopt($requestCURLOPT_RETURNTRANSFERtrue);
curl_setopt($requestCURLOPT_CUSTOMREQUEST'DELETE');
curl_setopt($requestCURLOPT_POSTFIELDS$data);

$response curl_exec($request);
if (
$response) {
    
$httpCode curl_getinfo($requestCURLINFO_HTTP_CODE);
    if (
$httpCode == 200){
        
print_r(json_decode($response));
    } else {
        echo 
$response;
    }
} else {
    
trigger_error(curl_error($request), E_USER_WARNING);
}

curl_close($request);
JAVA

public class Example {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        ThuliumRestClient restClient = new ThuliumRestClient("api_user", "api_pass", true);

        ThuliumRestClient.ThuliumRestResponse response = restClient.delete("https://api.thulium.com/api/batch/outbounds/00001/records/?phone_number[]=441&phone_number[]=442");
        System.out.println(response);
    }
}

CURL

curl -u api_user:api_pass -k -X DELETE -H "Accept: application/json" "https://api.thulium.com/api/batch/outbounds/00001/records/?phone_number[]=441&phone_number[]=442"

HTTPie

http -a api_user:api_pass DELETE https://api.thulium.com/api/batch/outbounds/00001/records/ phone_number[]==441 phone_number[]==442 Accept:application/json