Informacje

Uwierzytelnianie wymagane
Format odpowiedzi json
Metoda HTTP POST

POST outbounds/:id/records

Ostatnia modyfikacja 2022-11-03 14:45:19

Dodanie rekordu do kampanii.

Za pomocą API nie można dodawać zduplikowanych numerów.

URL

https://api.thulium.com/api/outbounds/:id/records

Parametry

id

wymagany

Pięcioznakowy identyfikator kampanii. Przykładowa wartość: 00001
phone_number

wymagany

Numer telefonu, na który będą wykonywane połączenia. Przykładowa wartość: 333444555
status_id

opcjonalny

Identyfikator statusu rekordu w kampanii. Przykładowa wartość: 8
dictionary_status_id

opcjonalny

Identyfikator statusu słownikowego. Przykładowa wartość: 8
identifier

opcjonalny

Unikalny identyfikator rekordu. Przykładowa wartość: 1234567890
agent_login

opcjonalny

Login agenta do którego zostanie przypisany rekord. Wymagane dla statusu systemowego MY_RECORD. Przykładowa wartość: j.doe
next_call_date

opcjonalny

Data następnego kontaktu w formacie YYYY-MM-DD hh:mm. Wymagane dla statusu systemowego MY_RECORD i CALL_NO_SOONER_THAN. Przykładowa wartość: 2018-05-24 12:24
record_fields

opcjonalny

Obiekt z wartościami struktury kampanii. Przykładowa wartość: {"field1":"value1","field2":"value2"}
order

opcjonalny

Kolejność rekordu. Przykładowa wartość: 50

Uwagi

Pole record_fields musi zawierać mapę pól struktury kampanii gdzie kluczem jest tekstowa nazwa pola a wartością treść którą chcemy ustawić.
W obiekcie możemy przekazać tylko te pola, których wartości chcemy ustawić. Jeśli przekazana wartość pola kampanii będzie pusta zawartość pola zostanie usunięta.
W przypadku gdy pole specjalne nie istnieje zostanie zwrócony błąd walidacji.
Wartości pól kampanii możemy ustalać tylko w kampaniach nie CRM.

Przykładowy request

POST https://api.thulium.com/api/outbounds/00001/records
Dane { "phone_number": "111222333", "status_id": "3", "record_fields": { "field1": "value1", "field2": "value2" } }

Przykładowy response

{
    "record_id": "231"
}

Przykładowe wywołanie


PHP

<?php
$data 
'{
    "phone_number": "111222333",
    "status_id": "3",
    "record_fields": {
        "field1": "value1",
        "field2": "value2"
    }
}'
;

$request curl_init('https://api.thulium.com/api/outbounds/00001/records');
curl_setopt($requestCURLOPT_HTTPHEADER, array(
    
'Content-Type: application/json; charset=utf-8',
    
'Content-Length: ' mb_strlen($data)
));
curl_setopt($requestCURLOPT_USERPWD'api_user:api_pass');
curl_setopt($requestCURLOPT_TIMEOUT30);
curl_setopt($requestCURLOPT_RETURNTRANSFERtrue);
curl_setopt($requestCURLOPT_CUSTOMREQUEST'POST');
curl_setopt($requestCURLOPT_POSTFIELDS$data);

$response curl_exec($request);
if (
$response) {
    
$httpCode curl_getinfo($requestCURLINFO_HTTP_CODE);
    if (
$httpCode == 200){
        
print_r(json_decode($response));
    } else {
        echo 
$response;
    }
} else {
    
trigger_error(curl_error($request), E_USER_WARNING);
}

curl_close($request);
JAVA

public class Example {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        ThuliumRestClient restClient = new ThuliumRestClient("api_user", "api_pass", true);

        ThuliumRestClient.ThuliumRestResponse response = restClient.post("https://api.thulium.com/api/outbounds/00001/records", "{
    \"phone_number\": \"111222333\",
    \"status_id\": \"3\",
    \"record_fields\": {
        \"field1\": \"value1\",
        \"field2\": \"value2\"
    }
}");
        System.out.println(response);
    }
}

CURL

curl -u api_user:api_pass -k -X POST -H "Content-type: application/json" -d '{
    "phone_number": "111222333",
    "status_id": "3",
    "record_fields": {
        "field1": "value1",
        "field2": "value2"
    }
}' "https://api.thulium.com/api/outbounds/00001/records"

HTTPie

echo '{
    "phone_number": "111222333",
    "status_id": "3",
    "record_fields": {
        "field1": "value1",
        "field2": "value2"
    }
}' | http -a api_user:api_pass POST https://api.thulium.com/api/outbounds/00001/records