Informacje

Uwierzytelnianie wymagane
Format odpowiedzi json
Metoda HTTP POST

POST outbound_status_by_phone_number

Ostatnia modyfikacja 2022-11-03 14:45:19

Wyszukuje wszystkie rekordy na podstawie numeru telefonu, a następnie aktualizuje w nich status kampanii na podstawie podanego statusu słownikowego.

Zwraca listę kampanii, w których zaktualizowano statusy.

Brany pod uwagę jest tylko główny numer telefon.

URL

https://api.thulium.com/api/outbound_status_by_phone_number

Parametry

status_id

wymagany

Identyfikator statusu słownikowego. Przykładowa wartość: 8
phone_number

wymagany

Numer telefonu w kampanii. Przykładowa wartość: 333444555

Przykładowy request

POST https://api.thulium.com/api/outbound_status_by_phone_number
Dane { "phone_number": "111222333", "status_id": "3" }

Przykładowy response

{
  "outbound_id": [
    "00001",
    "00002",
    "00003"
  ]
}

Przykładowe wywołanie


PHP

<?php
$data 
'{
    "phone_number": "111222333",
    "status_id": "3"
}'
;

$request curl_init('https://api.thulium.com/api/outbound_status_by_phone_number');
curl_setopt($requestCURLOPT_HTTPHEADER, array(
    
'Content-Type: application/json; charset=utf-8',
    
'Content-Length: ' mb_strlen($data)
));
curl_setopt($requestCURLOPT_USERPWD'api_user:api_pass');
curl_setopt($requestCURLOPT_TIMEOUT30);
curl_setopt($requestCURLOPT_RETURNTRANSFERtrue);
curl_setopt($requestCURLOPT_CUSTOMREQUEST'POST');
curl_setopt($requestCURLOPT_POSTFIELDS$data);

$response curl_exec($request);
if (
$response) {
    
$httpCode curl_getinfo($requestCURLINFO_HTTP_CODE);
    if (
$httpCode == 200){
        
print_r(json_decode($response));
    } else {
        echo 
$response;
    }
} else {
    
trigger_error(curl_error($request), E_USER_WARNING);
}

curl_close($request);
JAVA

public class Example {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        ThuliumRestClient restClient = new ThuliumRestClient("api_user", "api_pass", true);

        ThuliumRestClient.ThuliumRestResponse response = restClient.post("https://api.thulium.com/api/outbound_status_by_phone_number", "{
    \"phone_number\": \"111222333\",
    \"status_id\": \"3\"
}");
        System.out.println(response);
    }
}

CURL

curl -u api_user:api_pass -k -X POST -H "Content-type: application/json" -d '{
    "phone_number": "111222333",
    "status_id": "3"
}' "https://api.thulium.com/api/outbound_status_by_phone_number"

HTTPie

echo '{
    "phone_number": "111222333",
    "status_id": "3"
}' | http -a api_user:api_pass POST https://api.thulium.com/api/outbound_status_by_phone_number