Informacje

Uwierzytelnianie wymagane
Format odpowiedzi json
Metoda HTTP GET

GET outbounds_by_phone_number/:phone_number

Ostatnia modyfikacja 2021-09-09 13:16:40

Zwraca listę kampanii, w których jest podany numer telefonu.

Brany pod uwagę jest tylko główny numer telefon.

URL

https://api.thulium.com/api/outbounds_by_phone_number/:phone_number

Przykładowy request

GET https://api.thulium.com/api/outbounds_by_phone_number/111222333

Przykładowy response

[
  {
    "id": "00002",
    "name": "API test",
    "status_id": 1,
    "system_status": "CALL"
  }
]

Przykładowe wywołanie


PHP

<?php
$request 
curl_init('https://api.thulium.com/api/outbounds_by_phone_number/111222333');
curl_setopt($requestCURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Type: application/json; charset=utf-8'));
curl_setopt($requestCURLOPT_USERPWD"api_user:api_pass");
curl_setopt($requestCURLOPT_TIMEOUT30);
curl_setopt($requestCURLOPT_RETURNTRANSFERtrue);

$response curl_exec($request);
if (
$response) {
    
$httpCode curl_getinfo($requestCURLINFO_HTTP_CODE);
    if (
$httpCode == 200){
        
print_r(json_decode($response));
    } else {
        echo 
$response;
    }
} else {
    
trigger_error(curl_error($request), E_USER_WARNING);
}

curl_close($request);
JAVA

public class Example {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        ThuliumRestClient restClient = new ThuliumRestClient("api_user", "api_pass", true);

        ThuliumRestClient.ThuliumRestResponse response = restClient.get("https://api.thulium.com/api/outbounds_by_phone_number/111222333");
        System.out.println(response);
    }
}

CURL

curl -u api_user:api_pass -k -X GET -H "Accept: application/json" "https://api.thulium.com/api/outbounds_by_phone_number/111222333"

HTTPie

http -a api_user:api_pass GET https://api.thulium.com/api/outbounds_by_phone_number/111222333 Accept:application/json