Informacje

Uwierzytelnianie wymagane
Format odpowiedzi json
Metoda HTTP PUT

PUT crm_outbounds/:id/records/:customer_id

Ostatnia modyfikacja 2022-11-03 14:45:19
Edycja rekordu z kampanii zasilanej z CRM.

URL

https://api.thulium.com/api/crm_outbounds/:id/records/:customer_id

Parametry

id

wymagany

Pięcioznakowy identyfikator kampanii. Przykładowa wartość: 00001
customer_id

wymagany

Identyfikator klienta zapisanego w CRM. Przykładowa wartość: 441
status_id

opcjonalny

Identyfikator statusu rekordu w kampanii. Przykładowa wartość: 8
dictionary_status_id

opcjonalny

Identyfikator statusu słownikowego. Przykładowa wartość: 8
agent_login

opcjonalny

Login agenta do którego zostanie przypisany rekord. Wymagane dla statusu systemowego MY_RECORD. Przykładowa wartość: j.doe
next_call_date

opcjonalny

Data następnego kontaktu w formacie YYYY-MM-DD hh:mm. Wymagane dla statusu systemowego MY_RECORD i CALL_NO_SOONER_THAN. Przykładowa wartość: 2018-05-24 12:24
order

opcjonalny

Kolejność rekordu Przykładowa wartość: 50

Przykładowy request

PUT https://api.thulium.com/api/crm_outbounds/00001/records/441
Dane {"status_id":"3"}

Przykładowy response

<!-- pusty -->

Przykładowe wywołanie


PHP

<?php
$data 
'{"status_id":"3"}';

$request curl_init('https://api.thulium.com/api/crm_outbounds/00001/records/441');
curl_setopt($requestCURLOPT_HTTPHEADER, array(
    
'Content-Type: application/json; charset=utf-8',
    
'Content-Length: ' mb_strlen($data)
));
curl_setopt($requestCURLOPT_USERPWD'api_user:api_pass');
curl_setopt($requestCURLOPT_TIMEOUT30);
curl_setopt($requestCURLOPT_RETURNTRANSFERtrue);
curl_setopt($requestCURLOPT_CUSTOMREQUEST'PUT');
curl_setopt($requestCURLOPT_POSTFIELDS$data);

$response curl_exec($request);
if (
$response) {
    
$httpCode curl_getinfo($requestCURLINFO_HTTP_CODE);
    if (
$httpCode == 200){
        
print_r(json_decode($response));
    } else {
        echo 
$response;
    }
} else {
    
trigger_error(curl_error($request), E_USER_WARNING);
}

curl_close($request);
JAVA

public class Example {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        ThuliumRestClient restClient = new ThuliumRestClient("api_user", "api_pass", true);

        ThuliumRestClient.ThuliumRestResponse response = restClient.put("https://api.thulium.com/api/crm_outbounds/00001/records/441", "{\"status_id\":\"3\"}");
        System.out.println(response);
    }
}

CURL

curl -u api_user:api_pass -k -X PUT -H "Content-type: application/json" -d '{"status_id":"3"}' "https://api.thulium.com/api/crm_outbounds/00001/records/441"

HTTPie

echo '{"status_id":"3"}' | http -a api_user:api_pass PUT https://api.thulium.com/api/crm_outbounds/00001/records/441