Informacje

Uwierzytelnianie wymagane
Format odpowiedzi json
Metoda HTTP POST

POST customers

Ostatnia modyfikacja 2022-11-03 14:45:19

Dodanie klienta do CRM.

URL

https://api.thulium.com/api/customers

Parametry

name

opcjonalny

Imię klienta.
surname

wymagany

Nazwisko klienta.
email

opcjonalny

Adres lub adresy e-mail klienta.
phone_number

opcjonalny

Numer lub numery telefonu firmy.
company_id

opcjonalny

Identyfikator firmy, do której ma być dodany klient.
type

opcjonalny

Tekstowa nazwa typu klienta zdefiniowana w systemie.
group

opcjonalny

Tekstowa nazwa grupy klienta zdefiniowana w systemie.
identifier

opcjonalny

Identyfikator klienta.
gender

opcjonalny

Płeć klienta.
homepage

opcjonalny

Strona WWW klienta.
birthdate

opcjonalny

Data urodzenia klienta.
nip

opcjonalny

NIP klienta.
note

opcjonalny

Notatka.
pesel

opcjonalny

Numer PESEL.
job

opcjonalny

Miejsce pracy.
job_title

opcjonalny

Stanowisko.
account_manager

opcjonalny

Login opiekuna klienta
custom_fields

opcjonalny

Obiekt z wartościami pól specjalnych. Przykładowa wartość: "custom_fields":{"field_name_1":"value_1","field_name_2":"value_2"}
vip

opcjonalny

VIP Przykładowa wartość: true
address

opcjonalny

Adres klienta.
   street

   opcjonalny

Nazwa ulicy.
   building

   opcjonalny

Numer budynku.
   flat

   opcjonalny

Numer mieszkania.
   postcode

   opcjonalny

Kod pocztowy.
   city

   opcjonalny

Miasto.
   country

   opcjonalny

Kraj.
invoice_address

opcjonalny

Adres do faktur.
   street

   opcjonalny

Nazwa ulicy.
   building

   opcjonalny

Numer budynku.
   flat

   opcjonalny

Numer mieszkania.
   postcode

   opcjonalny

Kod pocztowy.
   city

   opcjonalny

Miasto.
   country

   opcjonalny

Kraj.
mail_drop_address

opcjonalny

Adres korespondencyjny.
   street

   opcjonalny

Nazwa ulicy.
   building

   opcjonalny

Numer budynku.
   flat

   opcjonalny

Numer mieszkania.
   postcode

   opcjonalny

Kod pocztowy.
   city

   opcjonalny

Miasto.
   country

   opcjonalny

Kraj.

Przykładowy request

POST https://api.thulium.com/api/customers
Dane {"surname":"Kowalski","phone_number":["333444555","123432234"]}

Przykładowy response

{
    "customer_id": "324"
}

Przykładowe wywołanie


PHP

<?php
$data 
'{"surname":"Kowalski","phone_number":["333444555","123432234"]}';

$request curl_init('https://api.thulium.com/api/customers');
curl_setopt($requestCURLOPT_HTTPHEADER, array(
    
'Content-Type: application/json; charset=utf-8',
    
'Content-Length: ' mb_strlen($data)
));
curl_setopt($requestCURLOPT_USERPWD'api_user:api_pass');
curl_setopt($requestCURLOPT_TIMEOUT30);
curl_setopt($requestCURLOPT_RETURNTRANSFERtrue);
curl_setopt($requestCURLOPT_CUSTOMREQUEST'POST');
curl_setopt($requestCURLOPT_POSTFIELDS$data);

$response curl_exec($request);
if (
$response) {
    
$httpCode curl_getinfo($requestCURLINFO_HTTP_CODE);
    if (
$httpCode == 200){
        
print_r(json_decode($response));
    } else {
        echo 
$response;
    }
} else {
    
trigger_error(curl_error($request), E_USER_WARNING);
}

curl_close($request);
JAVA

public class Example {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        ThuliumRestClient restClient = new ThuliumRestClient("api_user", "api_pass", true);

        ThuliumRestClient.ThuliumRestResponse response = restClient.post("https://api.thulium.com/api/customers", "{\"surname\":\"Kowalski\",\"phone_number\":[\"333444555\",\"123432234\"]}");
        System.out.println(response);
    }
}

CURL

curl -u api_user:api_pass -k -X POST -H "Content-type: application/json" -d '{"surname":"Kowalski","phone_number":["333444555","123432234"]}' "https://api.thulium.com/api/customers"

HTTPie

echo '{"surname":"Kowalski","phone_number":["333444555","123432234"]}' | http -a api_user:api_pass POST https://api.thulium.com/api/customers