Informacje

Uwierzytelnianie wymagane
Format odpowiedzi json
Metoda HTTP GET

GET customers/:id

Ostatnia modyfikacja 2022-11-03 14:45:19
Zwraca klienta o podanym identyfikatorze klienta.

URL

https://api.thulium.com/api/customers/:id

Parametry

id

wymagany

Identyfikator klienta. Przykładowa wartość: 273
include_custom_fields

opcjonalny

Czy zwracać pola specjalne klienta. Przykładowa wartość: true
include_address

opcjonalny

Czy zwracać adres klienta. Przykładowa wartość: true
include_invoice_address

opcjonalny

Czy zwracać adres do faktur. Przykładowa wartość: true
include_mail_drop_address

opcjonalny

Czy zwracać adres korespondencyjny. Przykładowa wartość: true

Przykładowy request

GET https://api.thulium.com/api/customers/273?include_custom_fields=true

Przykładowy response

{
  "customer_id": 273,
  "name": "Jan",
  "surname": "Kowalski",
  "phone_number": "222333444",
  "phone_numbers": ["222333444", "213443523"],
  "email": "jan.kowalski@foo.bar",
  "company_id": "",
  "identifier": "",
  "type": "",
  "group": "",
  "company_flag": "",
  "account_manager":"",
  "updated_at":"",
  "custom_fields":
  {
    "ID": null,
    "Dodatkowe informacje": "Numer dowodu - AXX 121212"
  }
}
  

Przykładowe wywołanie


PHP

<?php
$request 
curl_init('https://api.thulium.com/api/customers/273?include_custom_fields=true');
curl_setopt($requestCURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Type: application/json; charset=utf-8'));
curl_setopt($requestCURLOPT_USERPWD"api_user:api_pass");
curl_setopt($requestCURLOPT_TIMEOUT30);
curl_setopt($requestCURLOPT_RETURNTRANSFERtrue);

$response curl_exec($request);
if (
$response) {
    
$httpCode curl_getinfo($requestCURLINFO_HTTP_CODE);
    if (
$httpCode == 200){
        
print_r(json_decode($response));
    } else {
        echo 
$response;
    }
} else {
    
trigger_error(curl_error($request), E_USER_WARNING);
}

curl_close($request);
JAVA

public class Example {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        ThuliumRestClient restClient = new ThuliumRestClient("api_user", "api_pass", true);

        ThuliumRestClient.ThuliumRestResponse response = restClient.get("https://api.thulium.com/api/customers/273?include_custom_fields=true");
        System.out.println(response);
    }
}

CURL

curl -u api_user:api_pass -k -X GET -H "Accept: application/json" "https://api.thulium.com/api/customers/273?include_custom_fields=true"

HTTPie

http -a api_user:api_pass GET https://api.thulium.com/api/customers/273 include_custom_fields==true Accept:application/json