Informacje

Uwierzytelnianie wymagane
Format odpowiedzi json
Metoda HTTP GET

GET customer_id_by_outbound_status

Ostatnia modyfikacja 2022-11-03 14:45:19
Zwraca listę identyfikatorów klientów zawężoną o aktualny status rekordu w kampanii.

URL

https://api.thulium.com/api/customer_id_by_outbound_status

Parametry

outbound_id[]

wymagany

Identyfikator kampanii (jeden lub wiele). Przykładowa wartość: 00010
status_id[]

wymagany

Identyfikator statusu z kampanii (jeden lub wiele). Przykładowa wartość: 1

Przykładowy request

GET https://api.thulium.com/api/customer_id_by_outbound_status?outbound_id[]=00002&status_id[]=1&outbound_id[]=00003&status_id[]=1

Przykładowy response

{"customer_id": [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]}

Przykładowe wywołanie


PHP

<?php
$request 
curl_init('https://api.thulium.com/api/customer_id_by_outbound_status?outbound_id[]=00002&status_id[]=1&outbound_id[]=00003&status_id[]=1');
curl_setopt($requestCURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Type: application/json; charset=utf-8'));
curl_setopt($requestCURLOPT_USERPWD"api_user:api_pass");
curl_setopt($requestCURLOPT_TIMEOUT30);
curl_setopt($requestCURLOPT_RETURNTRANSFERtrue);

$response curl_exec($request);
if (
$response) {
    
$httpCode curl_getinfo($requestCURLINFO_HTTP_CODE);
    if (
$httpCode == 200){
        
print_r(json_decode($response));
    } else {
        echo 
$response;
    }
} else {
    
trigger_error(curl_error($request), E_USER_WARNING);
}

curl_close($request);
JAVA

public class Example {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        ThuliumRestClient restClient = new ThuliumRestClient("api_user", "api_pass", true);

        ThuliumRestClient.ThuliumRestResponse response = restClient.get("https://api.thulium.com/api/customer_id_by_outbound_status?outbound_id[]=00002&status_id[]=1&outbound_id[]=00003&status_id[]=1");
        System.out.println(response);
    }
}

CURL

curl -u api_user:api_pass -k -X GET -H "Accept: application/json" "https://api.thulium.com/api/customer_id_by_outbound_status?outbound_id[]=00002&status_id[]=1&outbound_id[]=00003&status_id[]=1"

HTTPie

http -a api_user:api_pass GET https://api.thulium.com/api/customer_id_by_outbound_status outbound_id[]==00002 status_id[]==1 outbound_id[]==00003 status_id[]==1 Accept:application/json