Informacje

Uwierzytelnianie wymagane
Format odpowiedzi json
Metoda HTTP GET

GET companies

Ostatnia modyfikacja 2022-11-03 14:45:19
Zwraca listę firm zawężoną o podane kryteria wyszukiwania.

URL

https://api.thulium.com/api/companies

Parametry

identifier

opcjonalny

Identyfikator firmy. Jeśli zostanie ustawiony pusty zwróci firmy, które nie mają ustawionego identyfikatora. Przykładowa wartość: 3434558
email

opcjonalny

Adres e-mail firmy. Przykładowa wartość: jan.kowalski@foo.bar
phone_number

opcjonalny

Numer telefonu firmy. Przykładowa wartość: 555666777
nip

opcjonalny

Numer NIP firmy. Przykładowa wartość: 6783144527
type

opcjonalny

Tekstowa nazwa typu klienta zdefiniowana w systemie. Przykładowa wartość: custom type name
group

opcjonalny

Tekstowa nazwa grupy klienta zdefiniowana w systemie. Przykładowa wartość: custom group name
custom_fields

opcjonalny

Wyszukiwanie po wartościach pól specjalnych. Można wyszukiwać po wielu polach specjalnych na raz.
Dla każdego pola można podać kilka alternatywnych wartości.
Na przykład:
["custom_fields" => [
  "Kraj" => ["POLSKA", "NORWEGIA"],
  "Miasto" => "Kraków"
]];
Przykładowa wartość: custom_fields[Kraj][0]=POLSKA&custom_fields[Kraj][1]=NORWEGIA&custom_fields[Miasto]=Krak%C3%B3w
include_custom_fields

opcjonalny

Czy zwracać pola specjalne klienta. Przykładowa wartość: true
include_address

opcjonalny

Czy zwracać adres klienta. Przykładowa wartość: true
include_invoice_address

opcjonalny

Czy zwracać adres do faktur. Przykładowa wartość: true
include_mail_drop_address

opcjonalny

Czy zwracać adres korespondencyjny. Przykładowa wartość: true
limit

opcjonalny

Liczba rekordów, które mają być zwrócone. Domyślnie: 100. Maksymalna wartość: 1000. Przykładowa wartość: 100
offset

opcjonalny

Od którego rekordu należy zwrócić rezultat (używane, gdy rekordów jest więcej, niż limit). Domyślna wartość: 0. Przykładowa wartość: 10
order

opcjonalny

Lista pól, po których będą posortowane rezultaty. Prefiks '-' oznacza sortowanie malejące, brak prefiksu rosnące. Możliwe jest sortowanie po polach: name, nip, company_id, identifier. Przykładowa wartość: name,-customer_id,nip

Przykładowy request

GET https://api.thulium.com/api/companies?nip=6783144527&include_custom_fields=true&include_address=true

Przykładowy response

[
    {
    "name": "Thulium",
    "company_id": 28,
    "customer_id": 13,
    "identifier": "3434558",
    "phone_number": "123456789",
    "phone_numbers": ["123456789", "987654321"],
    "email": "thulium@example.com",
    "emails": ["thulium@example.com", "thulium.bok@example.com"],
    "type": "internal",
    "group": "partner",
    "nip": "6783144527",
    "account_manager":"",
    "address":
    {
      "street": "Zlotej Jesieni",
      "building": "7",
      "flat": null,
      "postcode": "31-827",
      "city": "Krakow",
      "post_office": "Krakow",
      "borough": null,
      "county": null,
      "voivodship": null,
      "country": "Poland"
    },
    "custom_fields":
    {
     "ID": null,
     "Additional info": "none"
    }
  }
]

Przykładowe wywołanie


PHP

<?php
$request 
curl_init('https://api.thulium.com/api/companies?nip=6783144527&include_custom_fields=true&include_address=true');
curl_setopt($requestCURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Type: application/json; charset=utf-8'));
curl_setopt($requestCURLOPT_USERPWD"api_user:api_pass");
curl_setopt($requestCURLOPT_TIMEOUT30);
curl_setopt($requestCURLOPT_RETURNTRANSFERtrue);

$response curl_exec($request);
if (
$response) {
    
$httpCode curl_getinfo($requestCURLINFO_HTTP_CODE);
    if (
$httpCode == 200){
        
print_r(json_decode($response));
    } else {
        echo 
$response;
    }
} else {
    
trigger_error(curl_error($request), E_USER_WARNING);
}

curl_close($request);
JAVA

public class Example {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        ThuliumRestClient restClient = new ThuliumRestClient("api_user", "api_pass", true);

        ThuliumRestClient.ThuliumRestResponse response = restClient.get("https://api.thulium.com/api/companies?nip=6783144527&include_custom_fields=true&include_address=true");
        System.out.println(response);
    }
}

CURL

curl -u api_user:api_pass -k -X GET -H "Accept: application/json" "https://api.thulium.com/api/companies?nip=6783144527&include_custom_fields=true&include_address=true"

HTTPie

http -a api_user:api_pass GET https://api.thulium.com/api/companies nip==6783144527 include_custom_fields==true include_address==true Accept:application/json