Informacje

Uwierzytelnianie wymagane
Format odpowiedzi json
Metoda HTTP GET

GET connections/:id/topic

Ostatnia modyfikacja 2022-11-03 14:45:19

URL

https://api.thulium.com/api/connections/:id/topic

Parametry

id

wymagany

Unikalne ID połączenia. Przykładowa wartość: xxxxx

Przykładowy request

GET https://api.thulium.com/api/connections/123423.23/topic

Przykładowy response

{
  "topic_id": 96,
  "agent_login": "jan.kowalski",
  "comment": "komentarz do rozmowy",
  "custom_fields": [
    {
      "field_id": 1,
      "value": "pole 1 wartość"
    },
    {
      "field_id": 2,
      "value": "pole 2 wartość"
    }
  ]
}

Przykładowe wywołanie


PHP

<?php
$request 
curl_init('https://api.thulium.com/api/connections/123423.23/topic');
curl_setopt($requestCURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Type: application/json; charset=utf-8'));
curl_setopt($requestCURLOPT_USERPWD"api_user:api_pass");
curl_setopt($requestCURLOPT_TIMEOUT30);
curl_setopt($requestCURLOPT_RETURNTRANSFERtrue);

$response curl_exec($request);
if (
$response) {
    
$httpCode curl_getinfo($requestCURLINFO_HTTP_CODE);
    if (
$httpCode == 200){
        
print_r(json_decode($response));
    } else {
        echo 
$response;
    }
} else {
    
trigger_error(curl_error($request), E_USER_WARNING);
}

curl_close($request);
JAVA

public class Example {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        ThuliumRestClient restClient = new ThuliumRestClient("api_user", "api_pass", true);

        ThuliumRestClient.ThuliumRestResponse response = restClient.get("https://api.thulium.com/api/connections/123423.23/topic");
        System.out.println(response);
    }
}

CURL

curl -u api_user:api_pass -k -X GET -H "Accept: application/json" "https://api.thulium.com/api/connections/123423.23/topic"

HTTPie

http -a api_user:api_pass GET https://api.thulium.com/api/connections/123423.23/topic Accept:application/json